||       ||       ||       ||       ||   


Schimmel
Huis
Glas
Fles
Fles Glas
Hamer
Fles Hamer
Glas Hamer
Zootje
                                                        De Schimmel

Op deze kaart, waar het spel zijn naam aan ontleend, staat naast een Schimmel een mysteriueze aankondiging over een spel door Manneke Pis.

De aankondiging luidt:                  
                      
MET GOEDKEURING

Heden avond zal men vertonen
De Schimmel,
vermaaklijk treurspel.
na hetzelve,
Fles en Glas.
of de gevolgen van het spel
Klucht = Spel
door Manneke Pis
men zal om 6 uuren beginneOp het rechter bovenbeen van de schimmel staat een hoofdletter W, vergelijkbaar met de letter W die voor Koning Willem I werd gebruikt maar dan zonder de kroon erboven.