||       ||       ||       ||       ||   


Spel
                                                                                                              Het spel wordt met 7 - 12 mensen gespeeld. Volgens onze familietraditie moet je 12 jaar of ouder zijn om mee te mogen doen. De reden: anders zijn je handen te klein om alle 15 dobbelsteentjes vast te houden!

Eén persoon beheert de bank, al naar gelang het aantal aanwezige personen kan deze persoon beslissen wel of niet mee te spelen.

Aan het begin krijgt ieder deelnemer een bepaald bedrag aan fiches en zelf gemaakt "papier geld". De kaarten worden in een bepaalde volgorde bij opbod verkocht. Het opgebrachte geld wordt in de tot op dat moment nog lege bank gestort.

De speler die de Schimmel-kaart heeft gekocht, begint het spel door het gooien van de 15 dobbelsteentjes op een klein laag houten bakje en zo gaat men de kring rond.

Wordt er zonder tekens gegooid dan ontvangt die persoon het geld van de bank alszijnde privé. Gooit men daar en tegen met een tekening, bijvoorbeeld de fles, dan krijgt de kaart met de fles het bedrag uit gekeerd van de bank. Dit geld wordt op de betreffende kaart bewaard, dus gescheiden gehouden van de privé pot.

Op deze manier wordt de kas van de bank steeds leger, alleen de bankhouder weet hoeveel er nog in kas is. Hij houdt dat een beetje geheim.

Als er bijvoorbeeld nog 7 fiches in kas zijn en iemand gooit 15 privé dan kan de bank niet meer uit betalen. "Het Huis gaat lopen" Vanaf dat moment betaalt niet de bank maar de spelers aan het Huis. Te beginnen met de speler die niet meer door de bank betaald kon worden. In dit voorbeeld betaalt hij 15 aan het Huis, en we gaan weer de kring rond.

Gooit men met een tekening dan betaald de betreffende kaart aan het Huis. Deze ronde eindigt met het gooien van het aantal dat de bank nog over had, in dit voorbeeld 7.

Een blanco worp wordt Schimmel genoemd. In dat speciale geval ontvangt de Schimmel-kaart één (1)fiche. Een gooi van het Zootje (met de tekens van fles, glas en hamer) komt zelden voor.

Een gooi van het Zootje en de rest blanco is helemaal zeldzaam, in deze situatie schimmelt de kaart met het Zootje en moet aan de Schimmel-kaart één (1) fiche geven.