||       ||       ||       ||       ||   

Inleiding
Werkwijze
Opbrengsten
Statistieken        

Statistieken

 • De grootste kans: privé schimmelen --> 0,064905471519
  De kleinste kans: 42 voor het zooitje --> 0,000000000002
  Dus 1 op de 500 miljard worpen is "42 voor het zooitje". Er van uitgaande dat er op 1 avond 250 + 167 = 417 keer geworpen wordt, wordt er dus eens in de 1,2 miljard jaar "42 voor het zooitje" gegooid. Maar, nu we een tweede spel in de familie hebben is de kans op "42 voor het zooitje" alweer wat groter!

 • In vijf rondjes (uitgaande van negen spelers) wordt er drie keer privé geschimmeld.

 • Bij 88,8% van de privé-worpen groeit het eigen vermogen. Bij de rest wordt er dus geschimmeld.

 • Het aantal ogen dat het meest gegooid wordt is natuurlijk 0. Maar daarna is dat 6 ogen. Zes is het hoogste getal dat met één enkele dobbelsteen gegooid kan worden. Verder is het zo dat zes in meer combinaties gegooid kan worden dan de getallen 1 tot en met 5. Dus "6 voor de fles " is zo gek nog niet.

 • In de tabel hiernaast kun je zien hoeveel ogen je waarschijnlijk hebt gegooid als je weet hoeveel van de twaalf gegooide cijferdobbelstenen er 'positief' zijn. Dus, als er bijvoorbeeld twee dobbelstenen een getal hebben (positief zijn) en de andere 10 zijn blanco, dan is de kans het grootst dat je 7 ogen hebt gegooid. Zie ook bijlage VI. De vetgedrukte getallen in deze bijlage zijn de n-iiddens van de reeks. Het aantal ogen bij dit vet gedrukte getal levert de grootste kans op om gegooid te worden.

 • Zoals opvalt is de verdeling symetrisch om 21 ogen. Dit is ook zo bij de kansberekening van het aantal ogen (bijlage l). Vanaf 21 ogen boef je alleen de breuken 116 en 516 te verwisselen om de juiste uitkomst te krijgen. De getallen die je niet gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld 20 ogen, heb je juist wel nodig voor het maken van 22 ogen. Net zoals je alle getallen nodig hebt voor 42 ogen en nul voor 0 ogen.

 • De gemiddelde worp is zeven. Dit is te berekenen zoals uitgelegd bij de werkwijze, maar het kan ook makkelijker. Door (1+2+3+4+5+6) te delen door 6 en dan met 2 te vermenigvuldigen, omdat je twee reeksen van zes hebt.

 • De kans dat er privé geschimmeld wordt is, ten opzichte van de kans op schimmelen met een kaart, 1,37 keer zo groot. Dit betekent dat er van de 47 schimmels op een avond, 27 privé-schimmels zijn en 20 schimmels voor de verschillende kaarten.

 • 20 ogen zal gemiddeld twee keer per avond gegooid worden. 21, 22 en 23 zullen allen één keer gegooid worden. Per avond zal er één keer 24 of hoger gegooid worden (zie bijlage IX).

 • Er zijn in totaal 470.184.984.576 (zegge vierhonderdzeventigmiljardhonderdvierentachtigmiljoennegenhonderd-
  vierentachtigduizendvijfhonderdzesenzeventig) verschillende worpen mogelijk.

 • Per avond wordt er 250+167=417 keer geworpen. We spelen al honderdtien jaar dus totaal zijn dat dus 45870 worpen. De laatste tien jaar spelen we met twee spelen dus er komen nog 10 * 417 bij. Totaal in honderdtien jaar al ongeveer 50.000 worpen.

 • De kans dat er negen ogen gegooid worden is groter dan dat er acht ogen gegooid worden. Dit heeft alles te maken met de aantal mogelijkheden waarop acht en negen gegooid kunnen worden (12 en 11).